Rovvilt

         


Vill du hjälpa till att rapportera rovdjursobservationer


För att skydda både våra hundar och vargarna så det inte uppstår en § 28-situation är vi, Gyllbergsgruppen Rovdjur, tacksamma om alla som rör sig i skog och mark vill vara med och rapportera rovdjursobservationer till Vargtelefonen

För att rapportera observationer av rovdjur - synobs, färska spår, spillning, vargyl eller kadaver -

ringer man till någon av våra två vargtelefoner:

Håkan Björling 073 062 97 60

Lasse Karlsson 073 061 83 47

Jan Perjons 070 609 09 54

Sylvia Åkerberg-Netzel 070 541 47 11


Vi vill att man meddelar följande:

• Vem man är

• Vad man har sett

• Var - platsen för observationen, så noggrant som möjligt, gärna med hjälp av rutnätskartan (ruta nr ..) och/eller någon näraliggande plats, berg, sjö, väg el liknande. Har man möjlighet att ange koordinater är det bra. Rutnätskartan finns att hämta på http://www.hallajakt.se/ny%20rutkarta.pdf

• Riktning - åt vilket håll gick djuret, går spåren eller från varifrån hörs/hördes vargyl

• När - klockslag då observationen gjordes

Det är bra om man rapporterar även om man är osäker på t.ex. ett spår - då kommer Håkan och avgör vad det är. Hellre en spårkontroll för mycket än en för lite!