Vargtelefon

Vill du hjälpa till att rapportera rovdjursobservationer

 

För att skydda både våra hundar och vargarna så det inte uppstår en § 28-situation är vi, Gyllbergsgruppen Rovdjur, tacksamma om alla som rör sig i skog och mark vill vara med och rapportera rovdjursobservationer till Vargtelefonen

 

För att rapportera observationer av rovdjur – synobs, färska spår, spillning eller kadaver

ringer man till någon av våra två vargtelefoner:

 

Håkan Björling 073-062 97 60 / Lasse Karlsson 073-061 83 47

Det går också bra att ringa till Sylvia Åkerberg-Netzel 070-541 47 11

 

Vi vill att man meddelar följande:

•Vem man är

•Vad man har sett

•Var - platsen för observationen, så noggrant som möjligt, gärna med hjälp av rutnätskartan (ruta nr + någon näraliggande plats, sjö, väg el liknande), har man möjlighet att ange koordinater är det också bra. Rutnätskartan finns att hämta på http://www.hallajakt.se/ny%20rutkarta.pdf

•När - klockslag då observationen gjordes

 

Det är bra om man rapporterar även om man är osäker på t.ex. ett spår - då kommer Håkan och avgör vad det är. Hellre en spårkontroll för mycket än en för lite!

 

Alla rapporterade rovdjursobservationer redovisas på Gyllbergsgruppen Rovdjurs web-karta http://www.hallajakt.se/gyllbergsgruppen/index.php

 

 

 

Vill du bli medlem i Vargtelefonen

Som medlem i Vargtelefonen får man

•ett meddelande via sms (Multisök) så snart det har kommit en rovdjursrapport till någon av våra vargtelefoner

•Vargtelefonens nyhetsbrev med information om observationer, statistik m.m. via e-post

 

Meddelanden om rovdjursobservationer (Multisök) skickas bara ut under själva jaktsäsongen med början någon dag innan ”hundsläppet” den 20 aug.

 

Medlemskapet kostar 200 kr/jaktår, vilket går till att bekosta abonnemangen för de båda telefonerna samt Multisök.

Man kan endera betala medlemsavgiften kontant till Håkan Björling, Lasse Karlsson el. Sylvia Åkerberg-Netzel eller sätta in/föra över beloppet till Vargtelefonkontot i Swedbank

Clear 8166-1 Kontonr 913 503 494-1 (kontot står på vår administratör Sylvia Åkerberg-Netzel).

Kom ihåg att ange mobilnr el. namn när du betalar medlemsavgiften så vi vet vem som har betalat.

Är du ny medlem vill vi också att du skickar ett meddelande med ditt namn, mobilnummer, e-postadress och vilket jaktlag du tillhör till netzel@telia.com eller 070-541 47 11

 

Hör gärna av dig till någon av ovanstående personer om det är någonting du undrar över.