Skjutbanan

Hej!

Vi har nu fått klart med 80% av finansieringen av ny drift till älgbanan i Djupgropa. Länsstyrelsen har via älgskadefonden beviljat oss ett bidrag på 157.000 kr. Det kommer dock att fattas ca 30-40.000 kr. Mitt förslag är att vi gör en uttaxering på varje älgjägare som deltog vid förra årets jakt. Dvs att varje älglag betalar in 100 kr per deltagande älgjägare förra året och så tar man ut det bland de som deltar vid årets jakt. Skulle tippa att vi på det viset kan få in ca 40.000 kr. Sen har jag för avsikt att ragga sponsorer hos företag där man kan få vara med och sponsra med 3000 kr eller material för den summan eller mer och får då en plats på en tavla på skjutbanan som visar vilka företag som har varit med och bidragit. Sätt igång redan nu och fråga där ni jobbar eller nån annan som ni känner som kan vilja vara med och synas bland alla jägare i Gagnef. Pengar är det bästa att fixa. Så skickar vi kretsen ut en faktura på 3 000 kr för sponsring/tavelplats/reklamplats vid skjutbanan i Djupgropa.

Sätt igång att ragga.

Företaget som skall montera det nya är på g att köra igång så fort vi är klara och vi kommer att behöva förbereda banan för montaget vilket innebär att vi måste köra några arbetsdagar för att iordningställa allt. Gamla rälsen och slipers skall bort och vi måste jämna ut en ny bädd och lägga på betong slipers som vi skall skruva fast tryckta reglar på. Gamla motorn och elektronik skall bort. Om vi inte får till nån uppslutning på detta så kan vi glömma allt vad älgbana heter för all framtid så nu gäller det att vi visar att vi vill ha det här.

10 företag som ställer upp med 3000 kr var borde inte vara omöjligt. Jag är först Siljan Skog AB ställer upp med 3000 kr.

Dala Bygg & Betongteknik AB sponsrar med 3000 kr. Om intresse finns skänker vi betongstolpar ”betongslipers” f.d. vägräckesstolpar, dimension 1700 x 250 x 200 mm.