BVoF

Bäsna Viltvårdsområdesförening

Skjutbanan har kollapsat. Vi har blivit lovade pengar från Länsstyrelsen. Men det behövs lite till samt arbetsinsats med att ta bort det gamla samt förbereda för den nya.

Spillinventeringen för Björn är igång. Den som hittar Björnspillning Kontakta

Toni Vähäjylkkä Tel:070-8107083

Har skapat en sluten grupp på Facebook för de som är intreserade

För inbetalning av Jakträtt.

PG 4929316-0

Sökes: Kassör för föreningen